Enter your keyword

Sobre nosaltres

“Professió rejovenida basada en l’excel·lència”

TROYA CUADROS ADVOCATS & ASSESSORS és un despatx d’advocats de recent constitució a Terrassa, amb els seus inicis a l’any 2020. La necessitat de rejovenir la professió mai ha sigut tant clamant com ara.

Un moment on tot s’havia paralitzat, nosaltres vam continuar endavant per a emprendre a la professió per diverses raó, però sobretot amb un clar objectiu: el rejoveniment del món del dret.

Som un equip de professionals amb experiència i especialització que volem exercir la professió d’una forma diferent. La necessitat és sempre la mateixa, un client amb un problema legal en busca d’una solució. L’únic que canvia amb nosaltres és la metodologia de treball.

Com indiquem a l’encapçalament de la pàgina, “rejoveniment basat en l’excel·lència” i és que el fet d’implantar un nou model de despatx no ancorat al convencionalisme i l’estandardització que prima a la professió als nostres dies, no ens impedirà resoldre amb èxit els casos, sinó tot el contrari. Serà un aspecte clau per a oferir serveis jurídics de màxima qualitat.

Como indicamos en el encabezamiento de la página, “rejuvenecimiento basado en la excelencia” y es que el hecho de implantar un nuevo modelo de despacho no anclado en el convencionalismo y la estandarización que prima en la profesión en nuestros días, no nos va a impedir resolver con éxito los casos, sino todo lo contrario. Será un aspecto clave para ofrecer servicios jurídicos de máxima calidad.

Apostem per una forma de treballar diferent, tenint com a base uns valors molt marcats per a oferir sempre el màxim als nostres clients.

“A TROYA CUADROS ADVOCATS & ASSESSORS tenim sempre present que treballem amb persones”

< | >

LA NOSTRA MARCA

  • Excel·lència professional
  • Joventut i experiència
  • Innovació i especializació
  • Confiança i transparència
  • Dedicació absoluta i disponibilitat

SOBRE ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Les principals fortaleses dels nostres professionals són la joventut vinculada amb un grau d’especialització elevat, que ens permet innovar a la metodologia de treball oferint l’excel·lència al nostre servei, i la confiança, disponibilitat i dedicació absoluta dels mateixos en tots els assumptes que porten a terme, oferint la transparència necessària i tant buscada per part dels clients.

JOSÉ MARÍA TROYA CUADROS