Enter your keyword

DRET IMMOBILIARI

Dret urbanístic

“Revisem fins a la última clàusula per als teus interessos”

A TROYA CUADROS ADVOCATS & ASSESSORS som advocats especialitzats en Dret Immobiliari a Terrassa. Per això, abordem aquesta branca del dret des d’un punt de vista integral.

El Dret Immobiliari es troba estretament relacionat amb el Dret Urbanístic, que és el conjunt de normes jurídiques que regulen l’ús del sòl i la ordenació del territori. Davant d’una compravenda d’un immoble o terreny existeixen molts factors a tenir en compte, i un d’ells és l’estat urbanístic dels mateixos.

Els nostres professionals advocats de Dret Immobiliari i urbanístic t’ajudaran des del principi, per a que tots els aspectes legals siguin correctes i, d’aquesta manera, no tinguis problemes legals en un futur.

Com advocats experts en Dret Immobiliari oferim els següents serveis:

 • Assessorament en relació amb la classificació del sòl (urbà, urbanitzable, rústic)
 • Assessorament amb el planejament urbanístic
 • Expropiació per part de l’Administració
 • Parcel·lació, reparcel·lació i immatriculació
 • Llicències urbanístiques
 • Assessorament i revisió urbanística a les operacions immobiliàries
 • Responsabilitat patrimonial

Si tens dubtes com:

 • Volem comprar un terrenys, podem construir una casa al mateix?
 • Ens han comentat que el terrenys és sòl urbanitzable, vol dir això que podem construir al mateix?
 • Volem construir una planta més al nostre habitatge, podem fer-lo segons el pla d’ordenació urbanística municipal?
 • Tinc un local que m’agradaria reconvertir en un habitatge, puc fer-lo segons el pla d’ordenació urbanística municipal?
 • Durant un procés de compravenda m’han comentat que la casa té una superfície total major que la que consta a Cadastre, es pot solucionar?
 • Com converteixo un solar en dos unitats registrals diferents?
 • Tinc un habitatge construït a un solar que no consta al Registre de la Propietat, com immatriculo la finca?

A TROYA CUADROS ADVOCATS & ASSESSORS podrem resoldre’t tots aquests dubtes i més, per a que no t’hagis de preocupar més del necessari davant d’una situació així, deixant a les nostres mans tots els aspectes legals per a la vostra tranquil·litat.

SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ